MENU

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), passem a indicar:

Titular de la pàgina web:
Reprografia i telefonia, S.L.

Direcció:
C/ Copenhagen, 164, Local 8.
CP: 08206 Barcelona
CIF: B-60174752

1. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts:

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de www.reitel.es, concretament, sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan Reprografia i telefonia, S.L. així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de Reprografia i telefonia, S.L. estan protegits per la llei.

Reprografia i telefonia, S.L. no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l’establert a l’article 17 de la LSSI.

Reprografia i telefonia, S.L. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de Reprografia i telefonia, S.L. i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Reprografia i telefonia, S.L. o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de Reprografia i telefonia, S.L. de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets. Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de Reprografia i telefonia, S.L., pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. En conseqüència Reprografia i telefonia, S.L. no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

2. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta a l’establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

3. Condicions d’ús.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

4. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat Reprografia i telefonia, S.L.