Necessita pujar documents escanejats directament al seu compte de Dropbox per compartir amb el personal de les seves delegacions?

Vol que la seva xarxa comercial pugui accedir a tot el material promocional actualitzat i imprimir-ho des de l’equip d’impressió?

És una realitat que la mobilitat ha canviat la manera de treballar i per tant la d’imprimir. Els grans avantatges que ofereixen actualment els serveis “clouds” com: Dropbox o Google Drive, respecte a la immediatesa d’accés, fan possible d’una manera ràpida i senzilla, la impressió dels documents emmagatzemats des de qualsevol lloc o l’enviament de documents escanejats.

Aprengui com fer-ho directament des del seu equip d’impressió.

Funcionalitat present en els equips e-Studio: